1. Inleiding:

Op de algemene leden vergadering van v.v. Reiger Boys van 18 november 2008 is het besluit genomen om, ingaande seizoen 2009-2010, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor alle ingeschreven spelende leden. Deze bijdrage is een verplichting en geen vrijwillige bijdrage. De statuten van de vereniging zullen overeenkomstig worden aangepast.

2. Reden van dit besluit.

De vereniging heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Dit is mede ontstaan door de  verhuizing van het oude complex aan de Beukenlaan naar het huidige complex aan de Lotte Beesedijk. Echter, het wordt steeds moeilijker om jaarlijks voldoende vrijwilligers te werven om de club draaiende te houden. Lid zijn van een grote voetbalvereniging als Reiger Boys is niet geheel vrijblijvend. Juist vanwege de gekozen verenigingsvorm zijn alle leden samen de motor van de club. Dit betekent dat er ook bepaalde taken alleen met gezamenlijke inspanningen kunnen worden gerealiseerd. Belangrijke taken binnen de club kunnen dan ook niet meer als vrijblijvend worden beschouwd. De vereniging is hier voor te groot geworden. Vanaf het seizoen 2009-2010 zal er binnen Reiger Boys aan alle spelende leden de verplichting worden opgelegd bepaalde taken voor de vereniging te verrichten. In de Algemene Leden Vergadering van 18 november 2008 is hier goedkeur aan gegeven. Deze verplichting is niet vrijblijvend. Bij niet mee doen zal er een extra bijdrage voor de vereniging worden door berekend in de contributie. Deze vrijwilligers bijdrage zal worden geïncasseerd gelijktijdig met de contributie en zal 35 euro per spelend lid voor seizoen 2009-2010 bedragen. Door het een aantal malen per jaar uitvoeren van vrijwilligerstaken, kan deze 35 euro terug verdient worden.

3. Voor wie gelden de verplichtingen?

De verplichting diensten voor Reiger Boys te verrichten kan niet voor iedereen gelden. Er is duidelijk een keuze gemaakt. De beoogde doelgroep is: zij die als ouder en/of speler actief bij het voetballen zijn betrokken en daarom gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Spelende leden ouder dan 18 jaar vullen de verplichting zelf in, voor spelende leden jonger dan 18 jaar wordt/kan deze verplichting worden ingevuld door de ouder(s)/verzorger van het kind. Uiteraard is het ook mogelijk dat de invulling van vrijwilligers werk door ouders/verzorgers van spelende leden ouder dan 18 jaar wordt ingevuld, of het kind zelf.

4. Wat gebeurd er als ik geen vrijwilligerswerk wil doen.

U ontvangt jaarlijks een brief waarin gewezen wordt op de mogelijkheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Via de website kunt u uw voorkeur kenbaar maken. Uw voorkeur is geen garantie dat u dat ook zult gaan doen. Niet meedoen is ook een optie, maar kost geld. Als u kiest om geen vrijwilligerswerk te doen, en daar heeft u uiteraard goede redenen voor, dan krijgt u de reeds betaalde vrijwilligersbijdrage van 35 euro niet retour. De contributie zal miv seizoen 2009-2010 verhoogd worden met 35 euro als vrijwilligersbijdrage. Voor vrijwilligers welke reeds in seizoen 2008-2009 aktief zijn als vrijwilliger en voldoen aan de criteria conform het vrijwilligersprotocol, zal de vrijwilligers- bijdrage NIET worden doorberekend bij aanvang van seizoen 2009-2010. Mits men heeft aangegeven voort te zetten.

5. Restitutie.

Bij keuze voor deelname aan een verplichte dienst of diensten krijgt u 35 Euro retour als u deze verplichting(en) heeft ingelost. Uitvoering van de taken/activiteiten kan alleen geschieden door het spelende lid zelf of door zijn/haar familielid (ouder, verzorger, opa, oma). Voor leden jonger dan 16 jaar wordt uitgegaan van het feit dat het spelend lid deze vrijwilligerstaak niet zelf uitvoert.

Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen de lijst met taken/activiteiten, duur en/of het aantal te verrichten diensten per seizoen te wijzigen.  

Geen restitutie van de vrijwilligersbijdrage vindt plaats indien de taak niet (volledig) is uitgevoerd. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen. 

De terugbetaling zal plaatsvinden na afloop van het seizoen (mei/juni).

6. Criteria voor vrijstelling vrijwilligersbijdrage.

Van elk spelend lid wordt minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per voetbalseizoen verwacht. Met de introductie van het vrijwilligersprotocal seizoen 2009-2010 geldt dit ongeacht het aantal spelende leden per woonadres t/m 17 jaar. Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder en óók behorende tot hetzelfde gezin dient per lid de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. Dan wel de 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen per gezinslid van 18 jaar en ouder. Voorbeeld:

Per woonadres:  

1 spelend lid jonger dan 18 jaar

8 uur vrijwilligerswerk of 35 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

2 spelende leden jonger dan 18 jaar

8 uur vrijwilligerswerk of 35 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

3 spelende leden jonger dan 18 jaar

8 uur vrijwilligerswerk of 35 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

1 spelend lid jonger dan 18 jaar en
1 spelend lid 18 jaar of ouder

16 uur vrijwilligerswerk of 70 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

1 spelend lid jonger dan 18 jaar en
2 spelende leden 18 jaar of ouder

24 uur vrijwilligerswerk of 105 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

2 spelende leden jonger dan 18 jaar en
1 spelend lid 18 jaar of ouder

16 uur vrijwilligerswerk of 70 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

3 spelende leden jonger dan 18 jaar en
1 spelend lid 18 jaar of ouder

16 uur vrijwilligerswerk of 70 euro vrijwilligers bijdrage
per woonadres

Deze criteria alleen voor seizoen 2009-2010 en kunnen mogelijk wijzigen de jaren aansluitend.

7. Aanmelden.

Via de website www.reigerboys.nl  kunt u het daarvoor bestemde menu item kiezen. Hierin kunt u opgeven of u ja/nee vrijwilligers werk wil doen en uw voorkeur kenbaar maken. Nogmaals: De voorkeur is geen garantie. De aanmelding dient te geschieden vóór 1 Augustus 2009.

8. Vrijstelling.

Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan en ook geen voetballend lid in zijn/haar huishouden (zelfde adres) hebben, zullen deze bijdrage niet hoeven betalen.

Voor jeugdleden t/m 17 jaar, behorende tot één gezin en wonende op één adres behoeft slechts 1x per seizoen de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder en óók behorende tot hetzelfde gezin dient ook per lid de vrijwilligersbijdrage betaald te worden.

9. Vrijwilligersfonds.

De vrijwilligersbijdrage wordt op een aparte rekening van Reiger Boys gestort, genaamd: vrijwilligersfonds. Vanaf deze rekening worden de betalingen gerestitueerd aan de aangemelde vrijwilligers. Mogelijk positief saldo van dit vrijwilligersfonds zal geheel ten goede komen aan de aktieve vrijwilligers binnen de vereniging. Dit geld zal echter niet uitgekeerd worden aan vrijwilligers of gebruikt worden om professionele krachten in te huren.

10. Verantwoording.

Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal de penningmeester van v.v. Reiger Boys verslaglegging doen van de baten en lasten van genoemd vrijwilligersfonds. Daarnaast is er binnen de vereniging een vrijwilligerscoördinator aangesteld welke zeker dient te stellen dat het gehele proces functioneert en optimaal wordt uitgevoerd.

Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur iom de vrijwilligerscoördinator.

Heerhugowaard, mei 2009

Het Bestuur,
v.v. Reiger Boys

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor
Heren selectie

ING bank

 
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie en meiden

VL logo groot


Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13

McDonalds Alkmaar HHW kl nw


Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

keukensale logo nw


Kledingleverancier

JAKO Sportswear   nieuw logo smpSter en subsponsors

facebook button

banner voetbal nl