Aanvragen VOG

Voor diverse functies binnen Reiger Boys is het aanvragen van een VOG verplicht. Het gaat om de volgende functies:

 • trainers/coaches/begeleiders van kabouters t/m O19
 • leden activiteitencommissie
 • leden toernooicommissie
 • trainers voetbalschool
 • scheidsrechters
 • bestuursleden
 • coördinatoren
 • scheidsrechters coördinator
 • scheidsrechters begeleider
 • EHBO-er
 • vrijwilligers voetbaldag

Door middel van het invullen van dit formulier wordt de aanvraag gedaan en ontvang je verdere informatie per mail. Het aanvragen is gratis en gebeurt online.

Een VOG is 3 jaar geldig. Voor een nieuwe aanvraag als de VOG verlopen is ontvang je automatisch bericht. Het is belangrijk dat je deze Verklaring Omtrent Gedrag zo snel mogelijk inlevert vóór aanvang van je werkzaamheden.

Voor vragen kun je mailen naar vog@reigerboys.nl

Bestuur v.v. Reiger Boys

Please let us know your name.

Please write a subject for your message.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Please let us know your email address.

welke bekend is bij de ledenadministratie

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer