rbnieuw2Achter de schermen zijn de coördinatoren druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Ieder spelend lid die wil stoppen met veldvoetbal dient zich uiterlijk 15 juni 2024 af te melden bij de ledenadministratie.

Afmelden kan alleen digitaal, via de website van Reiger Boys (klik hier) of per mail naar ledenadministratie@reigerboys.nl

Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider of andere wijze wordt niet als afmelding geaccepteerd.

Als de afmelding na 15 juni plaatsvindt of helemaal niet wordt doorgegeven aan de ledenadministratie, is het betreffende lid volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Als gestopte leden weigeren aan de financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van het niet of te laat afmelden, zal Reiger Boys niet meewerken aan een overschrijving naar een andere club.

Iedereen ontvangt een bevestiging van mij als de afmelding is verwerkt.

Heb je na een week nog geen bevestiging ontvangen, dan graag een mail sturen naar ledenadministratie@reigerboys.nl

Els Wezepoel
Ledenadministratie VV Reiger Boys