knvb logo nwMet ingang van het seizoen 2014/’15 zijn spelers uit 1998 verplicht het Spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt daar een nieuw geboortejaar bij. De seizoenen zijn verstreken en inmiddels zijn we bij het geboortejaar 2007. De hoogste tijd voor een vernieuwd platform en een herziening van de regels.

Regels
Naast dat het platform wordt vernieuwd worden er vanaf lancering andere regels gehanteerd. Waar het Spelregelbewijs voorheen behaald diende te worden binnen een specifiek aantal wedstrijden waaraan een speler meedeed, wordt er na lancering van het nieuwe platform voor iedereen een specifieke datum gehanteerd waarop het spelregelbewijs behaald dient te worden. Ook zit er nu een andere sanctie aan verbonden. Dit houdt in dat:

De speler die op of na 1 januari 1998 is geboren, dient voor 1 januari 2025 in het bezit te zijn van een door het bestuur amateurvoetbal verstrekt Spelregelbewijs. Indien de speler op 1 januari 2025 niet in het bezit is van een Spelregelbewijs, kan de speler niet geregistreerd worden op het digitale wedstrijdformulier. Daarmee is de speler dus niet speelgerechtigd en kan niet deelnemen aan officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden. Dit houdt stand tot het Spelregelbewijs behaald is.

Spelers die tussen 1998 en 2006 zijn geboren, waren al eerder verplicht het Spelregelbewijs te behalen. Zij krijgen de mogelijkheid om het Spelregelbewijs alsnog voor 1 januari 2025 te behalen. Anders kunnen ook zij niet geregistreerd worden op het digitale wedstrijdformulier en zijn ze dus niet speelgerechtigd, totdat het Spelregelbewijs behaald is.

Dispensatie kan enkel worden verleend wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze komen begin juli op de website te staan. Dispensatie wordt uitsluitend voor een halfjaar verleend. Volgend seizoen dus tot 1 juni 2025.

Voor meer toeklichting zie KNVB site: https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/69284/vernieuwd-spelregelbewijs

Alle speelsters en spelers die het spelregelbewijs nog moeten behalen krijgen op via de e-mail een bericht hoe ze het spelregelbewijs kunnen halen.