rbnieuw2Tijdens de ALV zijn op hoofdlijnen, waarbij 46 leden de presentatielijst hebben getekend, zijn de volgende zaken besproken cq besloten:

 • De notulen van de gehouden ALV op 10 december 2018 zijn akkoord en vastgesteld. 

 • Mededelingen
  • Ben Rietveld stopt per direct als voorzitter. Met dit besluit komt er een einde aan een voorzitterschap van zeven jaar. Wij bedanken Ben voor zijn inspanningen!
  • Energie meters geïnstalleerd voor PV collectoren op het dak
  • VVE: Liftonderhoud op de planning.
  • VVE: Schilderwerk buiten zuidkant tijdens zomerreces
  • VVE: Dak inspectie gedaan. Paar reparaties gedaan. Komende 5 jaar in orde.
  • Onderzoek doen naar verduurzaming
   • Scope: 30% mogelijke besparing op stroomrekening door plaatsing van PV panelen en led verlichting veld in 2021/2022
   • Overeenkomst met Sportief Opgewekt met ontbindende voorwaarden
   • Subsidieaanvragen worden in juni (BOSA 35%) en september (SDE, op terug levering) 2019 ingediend (geen verplichte uitvoering cq financieel commitment)
   • Toekenning BOSA oktober 2019. Toekenning SDE januari/februari 2020
   • Akkoord onderzoek naar verduurzaming en overeenkomst met sportief opgewekt (incl. ontbindende voorwaarde waaronder indien concreet toestemming van ALV benodigd)
  • Commerciële zaken
   • Reiger Boys Business Club is opgericht
   • Service van mijnclub.nu stopt per 31 juli en we zijn overgestapt op Sportlink voor informatie op website, schermen en voetbal.nl app
   • Verbeterde communicatie mogelijkheid met vrijwilligers
  • Voetbal technische zaken
   • Alle 1ste teams mbt selectietrainers zijn rond voor het nieuwe seizoen
   • Team indeling volgend seizoen zo goed als gereed, wordt na het weekend gepubliceerd
   • Trainer pupillencursus afgerond met 16 aantal deelnemers!
   • Contract Raymond Huisman is verlengd
  • Penningmeester
   • Andre krijgt met ingang van komend seizoen ondersteuning van Judith Bakker en Dave Moors
  • Voetbalzaken facilitair
   • Actieplan wordt aan gewerkt om scheidsrechterorganisatie neer te zetten. Hulp is nodig! Volgende ALV meer informatie.
   • Jantje Beton: Was eerste keer, toch een redelijke opbrengst behaald.
   • Bart Blok / Oliebollentoernooi: Voor het eerst buiten ==> Goed bevallen.
   • Landelijke opschoondag bij McDonald’s HHW
   • Voetbaldagen in vakanties (dit jaar 3x)
   • Vrijwilligersappgroep
   • Ontvangstdienst: Nieuwe opzet door inzet van teams.
   • Aankomende activiteiten:
    • Slotdag kabouters, 2 juni
    • Kampioenenbal, 13 juni
    • Jeugd-bbq’s: 24 mei, 7 juni en 14 juni
    • Supercup 7*7: 24 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni
    • Informatiebijeenkomsten jeugd, in aanloop nieuw seizoen
  • Kantine
   • Bezetting keuken minimaal. Oproep!
   • Schoonmaken keuken niet favoriet -> Bestuur gaat dit waar nodig tegen betaling doen conform mogelijkheden in vrijwilligersprotocol
  • Update jubileum
   • Nieuwjaarsreceptie
   • Jubileumkeezen
   • Fortnite PS4 toernooi
   • Sponsorloop
   • Helaas geen internationaal jeugd toernooi en jeugdweekend
   • Eindfeest op 22 juni 2019
   • Tijdens eindfeest wordt de jubileumgids uitgereikt
   • Ideeën voor besteding van de jubileum inkomsten kunnen worden aangeleverd bij de jubileum commissie. De jubileumcommissie bepaald samen met het bestuur de besteding.
  • Speciale dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

 • Rookbeleid
  • Afgesproken: handhaving rookbeleid anders gehele complex rookvrij voor einde lopende seizoen
  • Diverse incidenten in de afgelopen periode
  • Vrijwilligers worden niet gerespecteerd als mensen op het rookbeleid worden gewezen.
  • Afgelopen weekend zelfs escalatie. Rookbeleid wordt niet gehandhaafd.
  • Onderzoeken bij andere verenigingen hoe zij handhaven.
  • Elkaar helpen bij het aanspreken van overtreders.
  • Besluit: Per ingang seizoen 2019/2020 gehele complex rookvrij.
  • Dit zal goed gecommuniceerd moeten worden via de gebruikelijke kanalen en borden bij de ingang en op het terrein.

 • Update kunstgrasveld
 • Vrijwilligers
  • Veel vrijwilligers nodig!
  • Bestuursvacatures
   • Voorzitter -> Dick Kuijl zal tot nader orde a.i. deze rol vervullen.
   • Kantine zaken
   • Vrijwilligers zaken
  • Vacatures binnen Commissie
   • Ontvangstdienst
   • Kantine
   • Scheidsrechters
   • Gedragscode commissie
   • Consul
   • Gastheer, aanspreekpunt en logistiek 7x7
   • Medebeheerder Talento
   • Etc…
  • Probleemstelling: Veel openstaande posities, te weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers; Vrijwilligersbijdrage wordt gezien als afkopen.
  • Evalueren beleid omtrent vrijwilligers inclusief cultuur RB:
   • Voorstel is:
    • Kernteam: Dick Kuijl, Frank Heemsbergen en Stefanie Hoogland (eventueel 2 erbij)
     Klankbordgroep: uit iedere commissie minimaal 1 iemand die zitting neemt in de klankbordgroep die feedback en ideeën meegeeft over de geformuleerde verbeterpunten. Bij voorkeur ook één of meerdere personen die positief kritische anders denkend zijn vanuit hun betrokkenheid. Totaal zo’n 15-20 deelnemers? Wil je zitting nemen in deze groep meld je bij Dick en er worden ook mensen benaderd.
    • Hoe vergroten we de pool van vrijwilligers?
    • Hoe krijgen we vrijwilligers op belangrijke posten?
    • Hoe gaan we om met vrijwilligerstaken. Dit ook icm vrijwilligersbijdrage?
    • ALV in december voorstel vanuit de werkgroep ism bestuur

 • Verenigingsdienst
  • Voorstel invoering verenigingsdienst ipv bestuursdienst
  • Rolbeschrijving is beschikbaar
  • Reden: Aantal bestuursleden neemt af en is klein. Door meer personen (niet bestuursleden) in de pool op te nemen, verlagen we de impact op bestuursleden en vergroten we de betrokkenheid.
  • Besluit mbt invoering verenigingsdienst onder de naam van locatiemanager

 • Update zaalvoetbal
  • Zaal 2018/2019 positieve begroting en positief resultaat
  • 2019/2020 wordt de zaal in de huidige vorm gecontinueerd
  • Contributie zaalvoetbal wordt verhoogd met 10 euro per jaar om begroting 2019/20 rond te krijgen (besluit gevraagd)
  • Voor de toekomst worden 3 tal scenario's uitgewerkt:
   • Zaal blijft bij Reiger Boys mits goede financiële basis (minimaal 1 grote hoofdsponsor)
   • Aansluiten bij een andere vereniging
   • Volledig zelfstandig
  • Voorkeurs scenario bekend december 2019 en wordt voorgelegd in ALV december 2019.
  • Akkoord verhoging contributie zaal met 10 euro voor komend seizoen

 • Update vrouwenvoetbal
  • Contract hoofdtrainster vrouwenselectie Janny Timisela wordt verlengd en is daarmee komend seizoen verantwoordelijk voor de selectie.
  • Vrouwen 1 speelt nacompetitie voor handhaving Hoofdklasse.
  • Vrouwen 2 speelt nacompetitie voor promotie naar 2de klasse.
  • Twee selectie trainers vastgelegd voor de jeugd!

 • Aangepast contributiereglement
  • Reeds akkoord bevonden in ALV dec 2018 met 3 aanpassingen
   • De bijdrage 7x7 wordt niet doorgevoerd.
   • Alle geldboetes KNVB dienen door leden te worden betaald. Er worden geen reserveringen opgenomen in de begroting voor het komende seizoen.
   • Terugdraaien besluit vrijwilligersbijdrage op clubcard
    
 • Jeugdplan 2019-2020
  • Het huidige plan is verouderd en klopt niet meer met nieuwe KNVB procedures
  • Werkbaar- en uitvoerbaar jeugdplan passend bij ambities van Reiger Boys
  • Jeugdplan heeft een communicatieve, vernieuwende en sturende functie
  • Het beleid werkt voor alle categoriën volgens vaste procedure beschreven in jeugdplan
  • Selectiesamenstelling start vanaf begin maart iom alle hoofdjeugdtrainers
  • Indelingsprocedures alle (overige) jeugdteams starten in de maand april en moeten uiterlijk eind Mei zijn afgerond (doelstelling)
  • Belangrijk: ieder op zijn/haar eigen niveau te kunnen laten spelen
  • Doelstellingen
   • Het Jeugdplan dient ten goede te komen aan alle jeugdspelers.
   • Selectieteams op het hoogst mogelijke niveau te laten spelen
   • Opleiden voor de 1e seniorenteams (Heren 1 en Dames 1)
  • Hoe willen dit gaan doen?
   • Goed opgeleide trainers/trainsters
   • Goed materiaal
   • Goede begeleiding
   • Heldere organisatiestructuur
   • Goede communicatie
 • Besluiten ALV 27 mei 2019:
  • Akkoord onderzoek naar verduurzaaming en overeenkomst met Sportief Opgewekt (incl. ontbindende voorwaarde waaronder indien concreet toestemming van ALV nodig)
  • Per ingang seizoen 2019/2020 gehele complex rookvrij.
  • Invoeren verenigingsdienst
  • Verhoging contributie zaal met 10 euro voor komend seizoen 2019/2020
  • Contributie reglement:
   • Bijdrage 7x7 spelers wordt niet doorgevoerd.
   • Alle geldboetes KNVB dienen door leden te worden betaald. Er worden geen reserveringen opgenomen in de begroting voor het komende seizoen.
   • Terugdraaien besluit vrijwilligersbijdrage op clubcard. Deze wordt net als nu verrekend met contributie komend seizoen.

 • Financiën
  • Positieve financieel resultaat verwacht over seizoen 2018/2019
  • Positief:
   • Goede stappen gezet in voorspelbaarheid financiën daardoor veel zaken conform begroting (contributie, vervangingen, onderhoud, huisvesting etc).
   • Sponsoring, een aantal nieuwe sponsoren, ook afvallers. Op schema
   • Personeelskosten lager dan begroot!
   • Diverse opleidingsvergoedingen ontvangen (AZ, Southampton, etc)
  • Tegenvallers:
   • Kantine blijft achter op begroting.
   • Activiteiten, IYT gaat niet door
   • Jubileum, Jeugdtoernooi gaat niet door
 • Ben bedankt namens het bestuur iedereen voor de grote opkomst en wenst iedereen alvast een fijne zomervakantie.

De komende ALV wordt gehouden in december 2019 om de leden zodoende goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Nogmaals dank voor de opkomst!

IMG 1481

IMG 1483