rbnieuw2Beste leden,

Zoals afgesproken houden we ook dit jaar een extra ALV in mei. Graag praten wij u bij over diverse zaken zoals visie op opleiden, vrouwenvoetbal en ontwikkelingen vanuit de VVE. Daarnaast hebben we hulp nodig bij de uitdagingen op het gebied van vrijwilligers en vragen we om goedkeuren t.b.v. invoering van een verenigingdienst.

We willen de twee vacante bestuursposities van Kantine en Vrijwilligers onder de aandacht brengen. Klik op de resp. functie voor een profiel.

Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd om in grote getalen bij de extra ALV op maandag 27 mei aanstaande aanwezig te zijn. We starten om 20:00 uur en vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

Agenda extra ALV 27 mei 2019:

 1. Welkom: koffie of thee, en tekenen presentielijst
 2. Opening, voorstellen en afberichten
 3. Vaststellen verslag vorige ALV 10 december 2018 (klik hier)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Update vervanging kunstgrasveld
 6. Vrijwilligersbeleid en vacante posities (klik hier voor protocol)
 7. Verenigingsdienst
 8. Update zaalvoetbal
 9. Update vrouwenvoetbal
 10. Aangepast contributieregelement (klik hier)
 11. Pauze
 12. Visie op opleiden
 13. Financien; Stand van zaken realisatie begroting 2018/2019
 14. Rondvraag
 15. Sluiting