IMG 0067Op 15 oktober was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep. Tijdens de eerste avond hebben de leden van de klankbordgroep aangegeven dat er al best veel goed gaat en dat we best trots mogen zijn op hoe we het doen. Ook hebben we uit de antwoorden op de vraag 'Wat kan er beter bij Reiger Boys?' vijf verbeterpunten geformuleerd.

Tijdens de tweede avond heeft de groep tips en inzichten meegegeven over hoe Reiger Boys dit kan verbeteren. Tevens heeft de groep feedback gegeven op de uitkomst van de strategiesessies die het bestuur ondertussen had gehouden.

De vijf verbeterpunten zijn:

  1. Het vrijwilligersbeleid: hoe kunnen we meer vrijwilligers werven en binden? Wat moet er met de vrijwilligersbijdrage gebeuren?
  2. Communicatie. Hoe kan er nog beter en transparanter gecommuniceerd, maar ook teruggekoppeld worden binnen de club maar ook naar buiten?
  3. Het kledingfonds. Er zijn een aantal ideeën over hoe dit anders opgezet zou kunnen worden.
  4. Begeleiding van de spelers van 4 tot 19 jaar. Hoe kan de speler vanaf zijn jonge beginjaren tot aan de overstap naar de senioren beter begeleid worden en wat wordt er voor bijdrage verwacht van de ouders. En wat verwachten we van spelers vanaf de bovenbouw naar de jongere jeugd?
  5. De consistente uitvoering van het jeugdplan. Begin september is er een nieuw jeugdplan gepresenteerd. Hoe gaat Reiger Boys dit verder uitrollen zodat iedere speler hier iets van merkt?

De adviezen die de leden van de klankbordgroep hebben meegegeven worden binnen het bestuur besproken. Sommige tips kunnen snel en makkelijk geïmplementeerd worden, voor een paar zijn kleinere werkgroepen gevormd en een aantal adviezen worden meegenomen in een voorstel wat tijdens de Algemene Leden Vergadering in december gepresenteerd zal worden. Werk aan de winkel dus en hierbij nogmaals veel dank aan de leden van de klankbordgroep!

Namens bestuur en klankbordgroep
Dick, Frank en Stefanie

IMG 0065

IMG 0066

IMG 0067