Vrijwilligersprotocol herzien/geactualiseerd

rbnieuw2In het seizoen 2017/2018 is gebleken dat het huidige vrijwilligersprotocol op een aantal punten dient te worden herzien/geactualiseerd, de belangrijkste (voorgestelde) wijzigingen zijn:

  • Opname dat speelblokkade volgt wanneer vrijwilligersbijdrage niet tijdig wordt betaald. (reeds verwerkt, zie par. 1)
  • Een verhoging van het aantal uren van 8 naar minimaal 16 uur om vrijwilligersbijdrage terug te kunnen verdienen. (reeds verwerkt, zie paragraaf 2 e.v.)
  • Het betreft alle ingeschreven spelende leden uitgezonderd zaal. (reeds verwerkt, zie par. 2)
  • Aanscherping en verruiming bestedingskader vrijwilligersbijdrage te besteden grotendeels aan vrijwilligers middels medewerkersavond, verrekening eigen verbruik kantine, diverse commissies, indien noodzakelijk eigen verbruik van andere activiteiten die niet gedekt zijn binnen de begroting van de activiteiten en waar nodig ook aan professionele partijen bijvoorbeeld voor schoonmaak en wassen indien hier geen vrijwilligers voor zijn. Verder kan dit geld gebruikt worden om gemaakte onkosten door c.q. vergoedingen aan vrijwilligers te betalen indien het bestuur dit noodzakelijk acht. (reeds verwerkt, zie par. 9)
  • Voorstel is om over het seizoen 2018/19 de vrijwilligersvergoeding op de club-card te storten aan het begin van seizoen 2019/20 en dus niet meer te verrekenen met de contributie (voorstel ALV 28 december 2017, nog niet verwerkt in par. 5)

Tijdens de extra ALV van 31 mei 2018 wordt bovenstaande ter besluitvorming voorgelegd waarna het document (klik hier) overeenkomstig wordt aangepast en vastgesteld. De statuten van de vereniging zullen overeenkomstig worden aangepast.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

Vomar club is koning

Hoofdsponsor
Heren selectie

ING bank

 
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie en meiden

 
logo sina voetballab


Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13

logo amigoplant


Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

Vomar logo vierkant


Kledingleverancier

JAKO Sportswear   nieuw logo smpSter en subsponsors

Reiger Boys clubcard
RB Vomar clubcard nw

Mijn knip online
KNIP logo zonder payoff ZW1

facebook button

 

banner voetbal nl