De contributie veldvoetbal voor het seizoen 2018 / 2019 is als volgt samengesteld;

Categorie

Contributie

Kleding
bijdrage

Vrijwilligers
bijdrage

Totaal bedrag

Selectie
bijdrage

Totaal bedrag
incl. selectie
bijdrage

Senioren vanaf 21 jaar € 212,00 € 20,00 € 35,00 € 267,00 € 25,00 € 292,00
Jeugdsenioren 19 en 20 jaar     € 212,00 € 20,00 € 35,00 € 267,00 € 25,00 € 292,00
Junioren / Onder 18 en 19 € 162,00 € 20,00 € 35,00 € 217,00 € 25,00 € 242,00
Junioren / Onder 16 en 17 € 156,00 € 20,00 € 35,00 € 211,00 € 25,00 € 236,00
Junioren / Onder 14 en 15 € 156,00 € 20,00 € 35,00 € 211,00 € 25,00 € 236,00
Pupillen / Onder 12 en 13 € 146,00 € 20,00 € 35,00 € 201,00 € 25,00 € 226,00
Pupillen / Onder 10 en 11 € 146,00 € 20,00 € 35,00 € 201,00 € 25,00 € 226,00
Pupillen / Onder 8 en 9 € 146,00 € 20,00 € 35,00 € 201,00 nvt  nvt
Mini pupillen / Onder 7 €   94,00 € 10,00 € 20,00 € 124,00 nvt  nvt


Toelichting veldvoetbal
Conform het besluit van de Extra Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2018 zijn de volgende besluiten genomen en akkoord bevonden door de Algemene Ledenvergadering;

1. Contributieverhoging van € 10,00 voor alle veldspelers (minipupillen € 5,00)
2. Contributie Jeugdsenioren 19 en 20 jaar gelijkgesteld aan senioren vanaf 21 jaar
3. Selectiebijdrage van € 25,00 voor leden van een selectie team met een betaalde trainer.
4. Verrekening vrijwilligersbijdrage 2018/2019 door storting op de clubcard van de vrijwilliger in seizoen 2019/2020
5. Kledingbijdrage minipupillen € 10,00 (besluit ALV 28 december 2017)

Opmerking veld
Mini pupillen, die deelnemen in competitieverband bij de 1ste jaars Onder 8 betalen contributie, zoals is vastgesteld voor Pupillen/Onder de 8.(zie hierboven)

Vrijwilligersbijdrage
De vastgestelde vrijwilligersbijdrage is voor het seizoen 2018/2019 gehandhaafd op de bestaande bedragen, t.w. € 20,00 voor de kabouters en € 35,00 voor de overige categorieën.

De in rekening gebrachte vrijwilligersbijdrage voor het seizoen 2018/2019 zal niet meer worden verrekend met de contributie over het seizoen 2019/2020, maar worden gestort op de clubcard van de vrijwilliger. (zie besluit ALV 31 mei 2018 hiervoor)

Voor leden, aan wie de vrijwilligersbijdrage in rekening is gebracht in 2017/2018 en de vrijwilligerstaak is verricht gedurende dit seizoen, zal de teruggave in mindering gebracht worden op de contributienota voor het seizoen 2018/2019.

De contributie zaalvoetbal voor het seizoen 2018 / 2019 is als volgt samengesteld;

Categorie

Contributie

Kleding
bijdrage

Totaal
bedrag

Selectie
bijdrage

Totaal bedrag
incl. selectie
bijdrage
Senioren vrouwen selectief € 136,00 € 20,00 € 156,00 € 50,00 € 206,00
Jeugd meisjes selectief    € 96,00 € 20,00 € 116,00 € 50,00 € 166,00
Senioren vrouw overige teams € 136,00 € 20,00 € 156,00 nvt  
Senioren man € 136,00 € 20,00 € 156,00 nvt  
Jeugd overig € 96,00 € 20,00 € 116,00 nvt  

 
Toelichting zaalvoetbal
Conform het besluit van de Extra Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2018 zijn de volgende besluiten genomen en akkoord bevonden door de Algemene Ledenvergadering;

1. Contributie gehandhaafd op de bedragen van 2017/2018 (geen verhoging)
2. Selectiebijdrage van € 50,00 voor leden van de selectieteams van senioren vrouwen en jeugd meisjes

Algemeen
De vastgestelde kledingbijdrage (veld- en zaalvoetbal) is voor het seizoen 2018/2019 gehandhaafd op het bestaande bedrag van € 20,00.

Voor leden, die veld en zaalvoetbal spelen.
De kledingbijdrage voor deze leden is € 40,00 (€ 2x € 20,00))

Donateur
De bijdrage is evenals vorig seizoen vastgesteld op € 50,00

André Elsinga
Penningmeester

Webshop logo site-kl

Hoofdsponsor
Heren selectieING bank
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie
comfortable logo nw

Hoofdsponsor
Zaalvoetbal
logo woest callantsoog
Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13
McDonalds Alkmaar HHW kl nw

Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

keukensale logo nw
Kledingleverancier

jako-smp logo kl

Ster en subsponsors

facebook button

banner voetbal nl

SponsorKliks, gratis sponsoren!