Hoofdbanner site jubileum

De contributie veldvoetbal voor het seizoen 2018 / 2019 is als volgt samengesteld;

Categorie

Contributie

Kleding
bijdrage

Vrijwilligers
bijdrage

Totaal bedrag

Selectie
bijdrage

Totaal bedrag
incl. selectie
bijdrage

Senioren vanaf 21 jaar € 212,00 € 20,00 € 35,00 € 267,00 € 25,00 € 292,00
Jeugdsenioren 19 en 20 jaar     € 212,00 € 20,00 € 35,00 € 267,00 € 25,00 € 292,00
Junioren / Onder 18 en 19 € 162,00 € 20,00 € 35,00 € 217,00 € 25,00 € 242,00
Junioren / Onder 16 en 17 € 156,00 € 20,00 € 35,00 € 211,00 € 25,00 € 236,00
Junioren / Onder 14 en 15 € 156,00 € 20,00 € 35,00 € 211,00 € 25,00 € 236,00
Pupillen / Onder 12 en 13 € 146,00 € 20,00 € 35,00 € 201,00 € 25,00 € 226,00
Pupillen / Onder 10 en 11 € 146,00 € 20,00 € 35,00 € 201,00 € 25,00 € 226,00
Pupillen / Onder 8 en 9 € 146,00 € 20,00 € 35,00 € 201,00 nvt  nvt
Mini pupillen / Onder 7 €   94,00 € 10,00 € 20,00 € 124,00 nvt  nvt


Toelichting veldvoetbal
Conform het besluit van de Extra Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2018 zijn de volgende besluiten genomen en akkoord bevonden door de Algemene Ledenvergadering;

1. Contributieverhoging van € 10,00 voor alle veldspelers (minipupillen € 5,00)
2. Contributie Jeugdsenioren 19 en 20 jaar gelijkgesteld aan senioren vanaf 21 jaar
3. Selectiebijdrage van € 25,00 voor leden van een selectie team met een betaalde trainer.
4. Verrekening vrijwilligersbijdrage 2018/2019 door storting op de clubcard van de vrijwilliger in seizoen 2019/2020
5. Kledingbijdrage minipupillen € 10,00 (besluit ALV 28 december 2017)

Opmerking veld
Mini pupillen, die deelnemen in competitieverband bij de 1ste jaars Onder 8 betalen contributie, zoals is vastgesteld voor Pupillen/Onder de 8.(zie hierboven)

Vrijwilligersbijdrage
De vastgestelde vrijwilligersbijdrage is voor het seizoen 2018/2019 gehandhaafd op de bestaande bedragen, t.w. € 20,00 voor de kabouters en € 35,00 voor de overige categorieën.

De in rekening gebrachte vrijwilligersbijdrage voor het seizoen 2018/2019 zal niet meer worden verrekend met de contributie over het seizoen 2019/2020, maar worden gestort op de clubcard van de vrijwilliger. (zie besluit ALV 31 mei 2018 hiervoor)

Voor leden, aan wie de vrijwilligersbijdrage in rekening is gebracht in 2017/2018 en de vrijwilligerstaak is verricht gedurende dit seizoen, zal de teruggave in mindering gebracht worden op de contributienota voor het seizoen 2018/2019.

De contributie zaalvoetbal voor het seizoen 2018 / 2019 is als volgt samengesteld;

Categorie

Contributie

Kleding
bijdrage

Totaal
bedrag

Selectie
bijdrage

Totaal bedrag
incl. selectie
bijdrage
Senioren vrouwen selectief € 136,00 € 20,00 € 156,00 € 50,00 € 206,00
Jeugd meisjes selectief    € 96,00 € 20,00 € 116,00 € 50,00 € 166,00
Senioren vrouw overige teams € 136,00 € 20,00 € 156,00 nvt  
Senioren man € 136,00 € 20,00 € 156,00 nvt  
Jeugd overig € 96,00 € 20,00 € 116,00 nvt  

 
Toelichting zaalvoetbal
Conform het besluit van de Extra Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2018 zijn de volgende besluiten genomen en akkoord bevonden door de Algemene Ledenvergadering;

1. Contributie gehandhaafd op de bedragen van 2017/2018 (geen verhoging)
2. Selectiebijdrage van € 50,00 voor leden van de selectieteams van senioren vrouwen en jeugd meisjes

Algemeen
De vastgestelde kledingbijdrage (veld- en zaalvoetbal) is voor het seizoen 2018/2019 gehandhaafd op het bestaande bedrag van € 20,00.

Voor leden, die veld en zaalvoetbal spelen.
De kledingbijdrage voor deze leden is € 40,00 (€ 2x € 20,00))

Donateur
De bijdrage is evenals vorig seizoen vastgesteld op € 50,00

André Elsinga
Penningmeester

Webshop logo site-kl

Logo Reiger Boys 70 jaar

Klik op het logo voor al het nieuws

Hoofdsponsor
Heren selectieING bank
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie
Comfortable Sportcare zwart

Hoofdsponsor
Zaalvoetbal
logo woest callantsoog
Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13
McDonalds Alkmaar HHW kl nw

Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

keukensale logo nw
Kledingleverancier

jako-smp logo kl

Ster en subsponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

facebook button